Хронология № O-25042018-227 Дата и час на публикуване: 25.04.2018 9:23

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

ПОЧИСТВАНЕ НА ЛОКАЛНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Хронология

  • 03.05.2018 14:15

    Съобщение за прекратяване по чл. 193 от ЗОП

    Съобщение за прекратяване по чл. 193 от ЗОП

    ВИЖ ПОДРОБНО

    ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ