Хронология № O-26112014-139 Дата и час на публикуване: 26.11.2014 16:00

Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

Доставка на газьол за отопление за ДВХД-с.Опанец

Хронология

 • 04.01.2016 15:43

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 16.12.2015 15:29

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор

  ВИЖ ПОДРОБНО