Хронология № O-27042015-148 Дата и час на публикуване: 27.04.2015 16:52

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Изготвяне на инвестиционни проекти за монтиране на изпъкнали изкуствени неравности от асфалтобетон върху пътища от републиканската и общинска пътна мрежа, в с. Методиево, с.Миладиновци, с.Победа и с.Стефаново, община Добричка.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Хронология

 • 10.08.2015 14:56

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 15.06.2015 14:34

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 21.05.2015 15:52

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол 1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ