№ O-27082014-117 Дата и час на публикуване: 27.08.2014 14:40

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Изграждане на водостоци по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Изграждане на водосток - пешеходна пасарелка в с.Славеево, община Добричка; Обособена позиция №2: И