Хронология № O-27082018-245 Дата и час на публикуване: 27.08.2018 17:12

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Закупуване на два специализирани автомобила за сметосъбиране и сметоизвозване, по две обособени позиции

Хронология

 • 31.10.2018 11:16

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.10.2018 9:03

  Заповед за избор на изпълнител

  Заповед за избор на изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 04.10.2018 9:22

  Протокол от комисия за избор на изпълнител

  Протокол от комисия за избор на изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 05.09.2018 15:01

  Разясненията по документациите за участие

  Разясненията по документациите за участие

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ