№ O-27092018-249 Дата и час на публикуване: 27.09.2018 16:08

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП, ДВХД с. Опанец, ЦДГ Община Добричка обособени в 7 позиции

Обявление за приключени договори на общестшената поръчка.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ