Хронология № O-28012015-141 Дата и час на публикуване: 28.01.2015 13:34

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Упражняване на строителен надзор по благоустрояване на част от парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Стефан Караджа и Паскалево”

Хронология

 • 18.09.2015 17:21

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.15 от ЗОП

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.15 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 14.09.2015 16:28

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.14 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 14.09.2015 16:15

  Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

  Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранциите за изпълнение на всеки договор, съгласно чл.22б, ал.2,т.16 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 11.03.2015 8:49

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.02.2015 16:11

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол №1 на комисия

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ