Хронология № O-28122016-192 Дата и час на публикуване: 28.12.2016 16:18

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

„Доставка на нарязани и нацепени дърва и брикети за детски градини, домашен социален патронаж, кметства и кметски наместничества и автопарк, при община Добричка за 2017г” .

Хронология

 • 03.02.2017 14:19

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор и приложения

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 16.01.2017 16:43

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 06.01.2017 16:57

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 06.01.2017 16:53

  Промяна в датата за разглеждане на оферти

  Промяна в датата за разглеждане на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 29.12.2016 8:37

  Документация и приложения

  Документация и приложения

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 28.12.2016 16:49

  Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 28.12.2016 16:41

  Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ