Хронология № O-30012019-267 Дата и час на публикуване: 30.01.2019 17:00

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Изработка на инвестиционни проекти за рехабилитация на улици в населените места на територията на община Добричка и упражняване на авторски надзор по време на строителството.

Хронология

 • 28.03.2019 13:29

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор за възложена обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 01.03.2019 15:46

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО