Хронология № O-30012020-310 Дата и час на публикуване: 30.01.2020 11:18

Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ

Периодично зареждане на горива на служебните автомобили на община Добричка, чрез използване на карти за безналично плащане

Хронология