Хронология № O-30072019-287 Дата и час на публикуване: 30.07.2019 14:18

Обществена поръчка: ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Хронология