№ O-30082014-116 Дата и час на публикуване: 30.08.2014 8:40

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Изготвяне на становище /доклад/ с предложения и изработка на инвестиционни проекти за следните два обекта по обособени позиции:ОП 1 – „Язовири „Смолница 1” и „Смолница 2” – Ремонт на