№ O-30122015-164 Дата и час на публикуване: 30.12.2015 9:22

Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

„Доставка на ел.енергия за нуждите на обектите – общинска собственост и уличното осветление в населените места на община Добричка”

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ