№ O-30122015-165 Дата и час на публикуване: 30.12.2015 9:24

Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

„Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за сгради – общинска собственост на община Добричка”

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ