Хронология № O-31012016-167 Дата и час на публикуване: 31.01.2016 23:51

Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

Доставка на гориво за служебните автомобили на община Добричка, чрез използване на карти за безналично плащане. Прогнозни количества: Бензин 95H и подобрен - прогнозно количество за срока на договора 18 000л.; Бензин 98H и подобрен - прогнозно количество за срока на договора 8 000л.; Дизелово гориво - прогнозно количество за срока на договора 80 000л.; Срок на договора -2 години

Хронология

 • 13.03.2018 17:25

  Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

  Обявление за приключване на договор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 17.02.2016 16:41

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО