Хронология № O-31032015-145 Дата и час на публикуване: 31.03.2015 16:49

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка

Хронология

 • 17.11.2015 11:06

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 02.11.2015 9:44

  Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

  Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 20.10.2015 14:09

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 13.10.2015 16:08

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 15.09.2015 12:58

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 27.08.2015 16:35

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 24.08.2015 11:17

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 30.07.2015 15:04

  Заповед за прекратяване

  Заповед за прекратяване

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 29.07.2015 14:39

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договори за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 01.07.2015 14:49

  Заповед за класиране

  Заповед за класиране

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 26.06.2015 7:58

  Заповед за класиране

  Заповед за класиране

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 01.06.2015 16:05

  Заповед за прекратяване

  Заповед за прекратяване за ОП 41

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 29.05.2015 14:05

  Заповеди за класиране

  Заповед за класиране

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 29.05.2015 14:03

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол 2

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.05.2015 16:02

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.05.2015 16:01

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол 1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 17.04.2015 15:16

  Разясненията по документациите за участие

  Разяснениe

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 15.04.2015 15:26

  Разясненията по документациите за участие

  Разяснения

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ