Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-04092018-247 Дата и час на публикуване: 04.09.2018 16:28

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „Строителен надзор на пристройка към сграда в с.Батово за разширение на детска градина”.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-10092018-246 Дата и час на публикуване: 10.09.2018 16:30

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Преасфалтиране на улици в селата Царевец, Житница и Стефаново, община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-27082018-245 Дата и час на публикуване: 27.08.2018 17:12

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Закупуване на два специализирани автомобила за сметосъбиране и сметоизвозване, по две обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-23082018-244 Дата и час на публикуване: 23.08.2018 16:36

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Техническа" във връзка с изпълнение на строително - монтажни работи за обект „Изграждане на площадки за игра” в три обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО