Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-25042018-227 Дата и час на публикуване: 25.04.2018 9:23

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  ПОЧИСТВАНЕ НА ЛОКАЛНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-05042018-226 Дата и час на публикуване: 05.04.2018 17:29

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Технически" и упражняване на авторски надзор по време на строителство във връзка с изпълнение строително - монтажни работи в две обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-05042018-225 Дата и час на публикуване: 09.05.2018 16:37

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Изработване на инвестиционни проекти за обекти в селата Козлодуйци, Одърци и Батово и землището на село Козлодуйци в община Добричка

   Инвестиционни проекти в четери обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-03052018-224 Дата и час на публикуване: 03.05.2018 17:12

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Ремонт на училищни сгради на територията на община Добричка по три обособени позиции

  Предмет на обществената поръчка е извършване на строителни дейности в 3 (три) училищни сгради, общинска собственост в населените места Божурово, Победа и Ловчанци.

  Предвидено е да се извършат работи като: Обособяване на вътрешни тоалетни на първи и втори етаж в сградата на училището в с.Божурово; Ремонт на учебна работилница в училището на с.Победа и Ремонт на покрива /подмяна на покривното покритие и укрепване на покривната конструкция/ на училищната сграда в с.Ловчанци.

  ВИЖ ПОДРОБНО