Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-07112017-214 Дата и час на публикуване: 07.11.2017 14:46

  ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

  Разширение и реконструкция улично осветление в селата Плачидол, Подслон, Стожер и Ф. Денково

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-16082017-213 Дата и час на публикуване: 09.10.2017 8:11

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Подмяна на водопровод по улица "Опълченска" с.Стожер

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-08082017-212 Дата и час на публикуване: 08.08.2017 16:54

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „ЗАКУПУВАНЕ НА МЕТАЛНИ КОНТЕЙНЕРИ ТИП „БОБЪР“ 1.1. М3, КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ И КОМПОСТЕРИ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-05072017-211 Дата и час на публикуване: 05.07.2017 15:55

  ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

  Подобряване на материалната база чрез доставка и монтаж на ново професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок в Домашен социален патронаж в Община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО