Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-19022016-170 Дата и час на публикуване: 19.02.2016 16:29

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Изработка на инвестиционен проект за строеж: „Рехабилитация на улици в селата: Черна, Царевец, Методиево, Свобода, Хитово, Бенковски, Ф.Дянково, Божурово, Ломница, Подслон, Енево, Карапелит, Алцек, Воднянци, Батово, Смолница, Владимирово, Росеново, Полк.Свещарово, Дончево, Бранище, Драганово и Житница на община Добричка“.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-19022016-169 Дата и час на публикуване: 19.02.2016 16:27

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  „Изработка на инвестиционен проект за строеж: „Рехабилитация на улици в селата: Козлодуйци, Лясково, Паскалево, Пчелино, Котленци, Божурово, Бенковски, Ф.Дянково, Ломница, Подслон, Стожер, Стефаново, Победа, Одърци, Ведрина, Дончево, Овчарово и Ст.Караджа на община Добричка“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-31012016-167 Дата и час на публикуване: 31.01.2016 23:51

  ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

  Доставка на гориво за служебните автомобили на община Добричка, чрез използване на карти за безналично плащане. Прогнозни количества: Бензин 95H и подобрен - прогнозно количество за срока на договора 18 000л.; Бензин 98H и подобрен - прогнозно количество за срока на договора 8 000л.; Дизелово гориво - прогнозно количество за срока на договора 80 000л.; Срок на договора -2 години

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-20012016-166 Дата и час на публикуване: 20.01.2016 16:04

  ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

  „Актуализация на технически проект за рехабилитация на път DOB2100 /IIІ-7106 Карапелит – Гешаново - Кочмар/ - Карапелит – Медово – Бенковски/ - DOB1199 Жегларци – Бенковски – Владимирово от км. 0+000 до км. 9+500.”

  ВИЖ ПОДРОБНО