Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-16122015-162 Дата и час на публикуване: 16.12.2015 15:34

  ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

  Доставка на 15 000 литра +/-10% гориво за отопление за Дом за възрастни хора с деменция, с.Опанец, община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-16122015-161 Дата и час на публикуване: 16.12.2015 14:37

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Осигуряване на комплексно обслужване на работещите в общинската администрация и в други структурни звена на община Добричка от служба по трудова медицина за период от 48 месеца.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-09122015-160 Дата и час на публикуване: 09.12.2015 13:32

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Доставка на нарязани дърва и брикети за целодневни детски градини, домашен социален патронаж, автопарк-община, кметства и кметски наместничества

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-08122015-159 Дата и час на публикуване: 08.12.2015 9:45

  ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

  Предоставяне на юридически услуги за нуждите на община Добричка и Добрички общински съвет

  ВИЖ ПОДРОБНО