Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-02092015-154 Дата и час на публикуване: 02.09.2015 16:41

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на община Добричка, град Добрич, през зимния сезон 2015/2016 г.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-14082015-153 Дата и час на публикуване: 14.08.2015 16:28

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  „Изработване на изменение на Подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за „Отводнителен канал през кв.3, кв.18 и кв.8 по регулационния план на с.Батово“, на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за „Отводнителен канал от водосток между о.т.55 и о.т.68 по плана на с.Батово, през поземлени имоти в землището на с.Батово до река Батовска“ и на инвестиционен проект за „Отводнителен канал през село Батово до река Батовска и водосток на път DOB 3119 (Батово-Прилеп)”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-21052015-152 Дата и час на публикуване: 21.05.2015 15:26

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Извършване на специализиран превоз на деца на 5 и 6 годишна възраст и ученици до 16-годишна възраст от Община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-21052015-151 Дата и час на публикуване: 21.05.2015 13:02

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж ,Обществена трапезария , ДВХД с.Опанец и ЦДГ в Община Добричка .

  ВИЖ ПОДРОБНО