Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-03012019-263 Дата и час на публикуване: 03.01.2019 13:49

  ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ

  Доставка на нарязани и нацепени дърва, брикети и дървесни пелети за детски градини, домашен социален патронаж, кметства и кметски наместничества, газ пропан – бутан и метан за автопарк при община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-21112014-124 Дата и час на публикуване: 21.11.2014 15:20

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка на преносими компютри, лазерни принтери и интерактивни дъски за детските градини на община Добричка

  Публична покана

  СЪОБЩЕНИЕ
  На 02.12.2014 г. (вторник) от 11.00 часа в зала 108 на община Добричка ще се отворят получените оферти по открита процедура с предмет: „Доставка на преносими компютри, лазерни принтери и интерактивни дъски за детските градини на община Добричка” с три обособени позиции.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-09022016-168 Дата и час на публикуване: 09.02.2016 16:22

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка на хранителни продукти за ДСП, ДВХД с.Опанец и ЦДГ в община Добричка - Плодови и зеленчукови консерви

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-21052015-151 Дата и час на публикуване: 21.05.2015 13:02

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж ,Обществена трапезария , ДВХД с.Опанец и ЦДГ в Община Добричка .

  ВИЖ ПОДРОБНО