Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-12062018-233 Дата и час на публикуване: 12.06.2018 17:03

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, ДПЛД с. Опанец, обществена трапезария за потребители по проект „ Осигуряване на топъл обяд 2016- 2020 година“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, ДГ на територията на Община Добричка по обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-27092018-249 Дата и час на публикуване: 27.09.2018 16:08

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП, ДВХД с. Опанец, ЦДГ Община Добричка обособени в 7 позиции

  Обявление за приключени договори на общестшената поръчка.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-29092014-119 Дата и час на публикуване: 29.09.2014 16:00

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка чрез покупка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, за нуждите на община Добричка

  Обявление

  Решение

  Решение

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  На 12.11.2014 г. от 13.00 часа в зала № 108 на община Добричка гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20, ще се отварят ценовите предложения по открита процедура с предмет: „Доставка чрез покупка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, за нуждите на община Добричка”
  Участника получава 5.00 т. по показателя „Гаранционен срок“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-25102019-301 Дата и час на публикуване: 25.10.2019 9:33

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия

   Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия

  ВИЖ ПОДРОБНО