Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-02042020-318 Дата и час на публикуване: 06.04.2020 10:47

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия“ по пет обособени позиции

  Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия“  по пет обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-27082018-245 Дата и час на публикуване: 27.08.2018 17:12

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Закупуване на два специализирани автомобила за сметосъбиране и сметоизвозване, по две обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-22072016-185 Дата и час на публикуване: 22.07.2016 11:05

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация през зимния сезон 2016/2017 г.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-20022019-269 Дата и час на публикуване: 20.02.2019 17:10

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация през зимния сезон 2016/2017 г.

  ВИЖ ПОДРОБНО