Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-07072017-210 Дата и час на публикуване: 07.07.2017 16:13

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ДОБРИЧКА И ПОДГОТОВКА НА ПЪТИЩАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ ПРЕЗ СЕЗОН 2017/2018 Г.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-02092015-154 Дата и час на публикуване: 02.09.2015 16:41

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на община Добричка, град Добрич, през зимния сезон 2015/2016 г.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-21112014-123 Дата и час на публикуване: 21.11.2014 9:00

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Избор на изпълнител за дейности свързани с осигуряване на информация и публичност" По проект № М 13-22-48 / 18.08.2014 г. „Компетентна и ефективна общинска администрация - община До

  Публична покана

  СЪОБЩЕНИЕ
  На вниманието на всички заинтересовани лица офертите по регистрираната с № 9036367 в Агенцията по обществени поръчки публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за дейности свързани с осигуряване на информация и публичност” По проект № М 13-22-48/18.08.2014 г. „Компетентна и ефективна общинска администрация – община Добричка”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос ІІ: „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2: „Компетентана и ефективна държавна администрация” ще бъдат отворени на 01.12.2014 г. от 14:00 часа в сградата на община Добричка с адрес: гр.Добрич, ул.”Независимост” № 20 стая 108

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-21112014-125 Дата и час на публикуване: 21.11.2014 15:10

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Избор на изпълнител за изпълнение на Дейност 4: Организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности и Дейност 5: Обучение за работа със специфични групи граждани - уязвим

  Публична покана

  СЪОБЩЕНИЕ
  На вниманието на всички заинтересовани лица офертите по регистрираната с № 9036366 в Агенцията по обществени поръчки публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Дейност 4: Организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности и Дейност 5: Обучение за работа със специфични групи граждани – уязвимите групи По проект № М 13-22-48/18.08.2014 г. „Компетентна и ефективна общинска администрация – община Добричка”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос ІІ: „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2: „Компетентана и ефективна държавна администрация”

  Ще бъдат отворени на 01.12.2014 г. от 15,00 часа в сградата на община Добричка с адрес: гр.Добрич, ул.”Независимост” №20 стая 108

  ВИЖ ПОДРОБНО