Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-08072019-285 Дата и час на публикуване: 08.07.2019 14:03

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Извършване на специализиран превоз на деца и ученици в задължително предучилищно и училищно образование от Община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-13042016-181 Дата и час на публикуване: 13.04.2016 16:40

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Извършване на специализиран превоз на деца на 5 и 6 годишна възраст и ученици до 16 годишна възраст от община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-21052015-152 Дата и час на публикуване: 21.05.2015 15:26

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Извършване на специализиран превоз на деца на 5 и 6 годишна възраст и ученици до 16-годишна възраст от Община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-05042018-226 Дата и час на публикуване: 05.04.2018 17:29

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Технически" и упражняване на авторски надзор по време на строителство във връзка с изпълнение строително - монтажни работи в две обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО