Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-05042018-225 Дата и час на публикуване: 09.05.2018 16:37

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Изработване на инвестиционни проекти за обекти в селата Козлодуйци, Одърци и Батово и землището на село Козлодуйци в община Добричка

   Инвестиционни проекти в четери обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-12102018-253 Дата и час на публикуване: 12.10.2018 15:26

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Изработване на инвестиционни проекти за Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-07012020-308 Дата и час на публикуване: 07.01.2020 16:29

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Изработване на обследване за енергийна ефективност на системите за улично осветление в десет населени места от община Добричка

  Събиране на оферти с покана до определени лица по чл.191 ал.1 т.1 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-06122016-189 Дата и час на публикуване: 06.12.2016 11:29

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Изработка на инвестиционен проект за преустройство на част от сграда и подобряване на енергийната ефективност на преустройваната част в село Овчарово, община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО