Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-05112014-120 Дата и час на публикуване: 05.11.2014 15:30

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Подобряване и благоустрояване на център за социални услуги Дом за възрастни хора с деменция

  Решение

  Обявление

   

  СЪОБЩЕНИЕ

   

  На 19.12.2014 г. (петък) от 09:00 часа в зала 108 на община Добричка ще се отворят получените ценови оферти по открита процедура с предмет:  „Подобряване и благоустрояване на център за социални услуги Дом за възрастни хора с деменция”.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-05072017-211 Дата и час на публикуване: 05.07.2017 15:55

  ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

  Подобряване на материалната база чрез доставка и монтаж на ново професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок в Домашен социален патронаж в Община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-17072019-289 Дата и час на публикуване: 17.07.2019 10:05

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Покана по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП за „Упражняване на авторски надзор на обект: Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция в с. Опанец в Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-20062019-279 Дата и час на публикуване: 20.06.2019 13:32

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Покана по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП за „Упражняване на авторски надзор по време на строителство на участък от път DOB 1108 и ремонт на улици на територията на община Добричка“

  ВИЖ ПОДРОБНО