Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-22022016-173 Дата и час на публикуване: 22.02.2016 14:07

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-13062017-206 Дата и час на публикуване: 13.06.2017 16:41

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-15062018-234 Дата и час на публикуване: 15.06.2018 18:00

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Ремонт на пътища и улици на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-03052018-224 Дата и час на публикуване: 03.05.2018 17:12

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Ремонт на училищни сгради на територията на община Добричка по три обособени позиции

  Предмет на обществената поръчка е извършване на строителни дейности в 3 (три) училищни сгради, общинска собственост в населените места Божурово, Победа и Ловчанци.

  Предвидено е да се извършат работи като: Обособяване на вътрешни тоалетни на първи и втори етаж в сградата на училището в с.Божурово; Ремонт на учебна работилница в училището на с.Победа и Ремонт на покрива /подмяна на покривното покритие и укрепване на покривната конструкция/ на училищната сграда в с.Ловчанци.

  ВИЖ ПОДРОБНО