Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-01082019-291 Дата и час на публикуване: 01.08.2019 14:42

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  „Извършване на СРР на помещения в сгради, собственост на Община Добричка в три обособени позиции”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-23082018-244 Дата и час на публикуване: 23.08.2018 16:36

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Техническа" във връзка с изпълнение на строително - монтажни работи за обект „Изграждане на площадки за игра” в три обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-12032016-178 Дата и час на публикуване: 12.03.2016 9:47

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  „Изготвяне на инвестиционни проекти за монтиране на изкуствени неравности от асфалтобетон върху пътища от републиканската и общинска пътна мрежа на община Добричка“

   Проектирането на изкуствени неравности е в селата:  Славеево Стефан Караджа, Житница и Ломница съгласно приложената в документацията техническа   спецификация.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-27042015-148 Дата и час на публикуване: 27.04.2015 16:52

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  „Изготвяне на инвестиционни проекти за монтиране на изпъкнали изкуствени неравности от асфалтобетон върху пътища от републиканската и общинска пътна мрежа, в с. Методиево, с.Миладиновци, с.Победа и с.Стефаново, община Добричка.

  ВИЖ ПОДРОБНО