Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-14082015-153 Дата и час на публикуване: 14.08.2015 16:28

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  „Изработване на изменение на Подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за „Отводнителен канал през кв.3, кв.18 и кв.8 по регулационния план на с.Батово“, на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за „Отводнителен канал от водосток между о.т.55 и о.т.68 по плана на с.Батово, през поземлени имоти в землището на с.Батово до река Батовска“ и на инвестиционен проект за „Отводнителен канал през село Батово до река Батовска и водосток на път DOB 3119 (Батово-Прилеп)”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-19022016-169 Дата и час на публикуване: 19.02.2016 16:27

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  „Изработка на инвестиционен проект за строеж: „Рехабилитация на улици в селата: Козлодуйци, Лясково, Паскалево, Пчелино, Котленци, Божурово, Бенковски, Ф.Дянково, Ломница, Подслон, Стожер, Стефаново, Победа, Одърци, Ведрина, Дончево, Овчарово и Ст.Караджа на община Добричка“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-14042016-182 Дата и час на публикуване: 14.04.2016 13:14

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  „Почистване на микросметища в населените места на община Добричка”

    Почистването на микросметищатасе състои в изгребване на отпадъците до повърхността на почвата, пробутване и депониране в определени места на сметищните площадки. При възможност разделно пробутване и депониране на битови, животински и строителни отпадъци. Поръчката включва пролетно и есенно почистване на микросметищата. В поръчката са обособени за изпълнение 3 самостоятелно обособени позиции /района/, сформирани на регионален принцип.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-07052015-150 Дата и час на публикуване: 07.05.2015 16:37

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  „Почистване на речни легла, отводнителни канали и дерета в населените места на община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО