Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-12062020-323 Дата и час на публикуване: 12.06.2020 13:14

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия през сезон 2020/2021 г.” – включващо 17 /седемнадесет/ обособени позиции /ОП/

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-08062020-324 Дата и час на публикуване: 08.06.2020 15:00

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Текущ ремонт на общински пътища на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-30042020-320 Дата и час на публикуване: 30.04.2020 13:06

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  „Доставка и монтаж на обзавеждане за НЧ „Нов живот - 1941“ с.Черна, НЧ „Светлина – 1940“ с.Ловчанци и за офис, находящ се в сградата на община Добричка по проект ROBG-456 „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие, чрез трансгранична култура“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-15042020-315 Дата и час на публикуване: 15.04.2020 15:15

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО