ОБЯВА

за свободно работно място за длъжността младши експерт "Информационно обслужване и електронно управление"

 

Община  Добричка обявява свободно работно място за длъжността младши експерт "Информационно обслужване и електронно управление"

 

1.      Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Област на дейност:Обезпечаване на административната дейности свързани с информационното обслужване и електронното управление в община Добричка.

 Цел на длъжността: Да осигурява надеждно функциониране и прилагане на нормативните документи свързани с Информационно обслужване и Електронно управление.

 Изисквана минимална степен за завършено образование: професионален бакалавър;

  Професионална област:„Информатика”, „Информатика и компютърни науки”, „Комуникационна и компютърна техника”, „Електротехника, електроника и автоматика”, „Публична администрация“ и други сходни.

 Години професионален опит: не се изисква;

 

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

     2.1. Молба (по образец);

     2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

     2.3. Автобиография;

     2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община Добричка, ул. “Независимост “ №20,  стая №105, всеки делничен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, след получаване на молба по образец и длъжностна характеристика  от стая 115.

Лица за контакти: Соня Георгиева–секретар; Румяна Иванова-директор на дирекция АПИОТУС

Телефон: 058 600889 

 

 4. Краен срок за подаване на документите:   05.11.2018 година включително.

      

5. Етапи на подбора:

      5.1. Допускане по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

предишна
 • Стожер
  5° C
  слаб дъжд
 • Победа
  5° C
  слаб дъжд
 • Карапелит
  5° C
  слаб дъжд
 • Овчарово
  5° C
  слаб дъжд
 • Ведрина
  5° C
  слаб дъжд
следваща
#
#
Нагоре