Проект ROBG-456 "Хършова -Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура”

 

Община Добричка стартира работа по  проект "Хършова -Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура” (ROBG-456). Той  се финансира по третата покана за участие в програма ИНТЕРРЕГ V A Румъния-България  в рамките на приоритетна ос 2„Зелен регион “.

Каква е целта?

Целта на проекта е да съживи трансграничния регион, като стимулира туризма и същевременно допринесе за опазването на културното наследство на историческaта област, в която съществуват две нации (Румъния и България).

Какъв е бюджетът?

1 477 350.17 евро, от които 1 255 747.64 от ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Административно-териториална единица град Хършова

Бенефициент 2 (Б2):Община Добричка

Кога се изпълнява?

Начална дата: 12.09.2018

Крайна дата: 11.09.2021

Продължителност: 36 месеца

Къде се изпълнява?

На територията на област Добрич в България и област Констанца в Румъния

Как се изпълнява?

 • Разработване на обща стратегия за валоризация на културното наследство
 • Организиране на трансграничен фестивал: "Добруджа с елек и престилка" в Хършова, Румъния
 • Организиране на обучение в областта на културния туризъм
 • Промотиране и насърчаване превръщането на фолклорния фестивал "Песни и танци от Слънчевa Добруджа" в с. Дебрене, България в трансграничен
 • Модернизиране на Дом на културата Хършова чрез ремонт и оборудване, специфично за културните дейности
 • Модернизация на две читалища:  "Нов живот - 1941 г.“ в с. Черна и на читалище „Светлина – 1940“ в с. Ловчанци чрез ремонт, обзавеждане и оборудване

Какъв ще е приносът на проекта за Програмата?

·         1 обща стратегия за валоризиране на културното и природното наследство чрез възстановяването и насърчаването му за устойчиви икономически цели;

·         създаден 1 интегриран туристически продукт

·         увеличаване на туристически нощувки в района на трансграничния регион ( 46,676 броя )

 

                                                                                                                

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

предишна
 • Стожер
  7° C
  ясно небе
 • Победа
  7° C
  ясно небе
 • Карапелит
  8° C
  ясно небе
 • Овчарово
  7° C
  ясно небе
 • Ведрина
  7° C
  ясно небе
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре