Стартираха дейностите в Социално предприятие„Помощ в дома и градината“-община Добричка

 

          На 02.01.2019г. стартира изпълнението на Дейност №5: „Подкрепа за осигуряване на заетост за период от 12 месеца в Социално предприятие „Помощ в дома и градината“ на лица от целевите групи.“ по проект BG05M9OP001-2.010-0467-С01- Социално предприятие – „Помощ в дома и градината“-генератор на социална възвръщаемост в община Добричка", който се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

         В създадено Социално предприятие са назначени управител, счетоводител и 4 лица, като екоинспектори. Назначени са и 11 лица от целевата група по професиите „Работник в озеленяването“ и „Социален асистент“. Същите преминаха успешно обучение по съответните професии. Те ще работят в населените места на община Добричка.

         Обособени са 4 района, които обхващат над 80% от населените места. За всеки район  отговаря по един екоинкпектор. Тяхната задача е да следят за нарушения свързани с опазването на околната среда, навременното почистване на прилежащите площи, контрол по отношение чистотата на териториите за обществено ползване и зелените системи, да сигнализират за проблемни ситуации. Част от дейността на екоинспекторите е и да запознават населението с разделното събиране и други дейности свързани с опазване на населените места чисти и приветливи.

предишна
 • Стожер
  3° C
  облачно
 • Победа
  3° C
  облачно
 • Карапелит
  2° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  3° C
  облачно
 • Ведрина
  3° C
  облачно
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре