ПРОЕКТ BG06RDNP001-7.001-0028 „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“

 

Административен договор №BG06RDNP001-7.001-0028-С01

 

Наименование

„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“

 

Кратко описание

Извършване на строително - монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка в следните населени места: с. Пчелино, с. Котленци, с. Бенковски, с. Фелдфебел Дянково, с. Победа, с. Овчарово, с. Стефан Караджа, с. Стожер, с. Черна, вкл. всички съпътстващи разходи, в т.ч. разходи за изготвяне на технически проекти, консултантски разходи, разходи за авторски и строителен надзор

Цел

Подобряване на качеството на живот в община Добричка и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством подновена улична инфраструктура.

Одобрена безвъзмездна финансова помощ:1 166 801,07 лв.

Бенефициент: Община Добричка

Срок на изпълнение:

         Начална дата: 17.05.2019 год.

         Крайна дата:17.05.2022 год.

Продължителност: 36 месеца

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 4049 [lid] => bg [title] => Административен договор BG06RDNP01-7.001-0028 [description] => [relation_id] => 1610 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/DT_2.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 521837 [date] => 27.09.2019 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  11° C
  ясно небе
 • Победа
  11° C
  ясно небе
 • Карапелит
  11° C
  облачно
 • Овчарово
  11° C
  ясно небе
 • Ведрина
  11° C
  ясно небе
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре