ПРОЕКТ BG06RDNP001-7.001-0028 „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“

 

Административен договор №BG06RDNP001-7.001-0028-С01

 

Наименование

„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“

 

Кратко описание

Извършване на строително - монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка в следните населени места: с. Пчелино, с. Котленци, с. Бенковски, с. Фелдфебел Дянково, с. Победа, с. Овчарово, с. Стефан Караджа, с. Стожер, с. Черна, вкл. всички съпътстващи разходи, в т.ч. разходи за изготвяне на технически проекти, консултантски разходи, разходи за авторски и строителен надзор

Цел

Подобряване на качеството на живот в община Добричка и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством подновена улична инфраструктура.

Одобрена безвъзмездна финансова помощ:1 166 801,07 лв.

Бенефициент: Община Добричка

Срок на изпълнение:

         Начална дата: 17.05.2019 год.

         Крайна дата:17.05.2022 год.

Продължителност: 36 месеца

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 4049 [lid] => bg [title] => Административен договор BG06RDNP01-7.001-0028 [description] => [relation_id] => 1610 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/DT_2.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 521837 [date] => 27.09.2019 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  22° C
  умерен дъжд
 • Победа
  22° C
  умерен дъжд
 • Карапелит
  22° C
  умерен дъжд
 • Овчарово
  22° C
  умерен дъжд
 • Ведрина
  22° C
  умерен дъжд
следваща
#
#
Нагоре