Наименование: „Обзавеждане на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция, с.Опанец и модернизация чрез закупуване на ново кухненско оборудване на Домашен социален патронаж за община Добричка“

Кратко описание

Проектът включва:

1.Доставка и монтаж на обзавеждане за помещенията на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ с. Опанец, община Добричка.

През 2019г. бе извършено преустройство на стара, нефункционираща сграда, която се намира в двора на ДПЛД, с. Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция по проект „Красива България“. С преустройството на сградата, ще се създаде нова социалната услуга от резидентен тип, която  е алтернатива на институционалния тип грижа и дава възможност за осигуряване на относително самостоятелен начин на живот на хората, изведени от специализираните институции и социално включване. Със средства от проекта ще се извърши пълно обзавеждане на нов център за настаняване от семеен тип. Центърът е място за живот в среда, близка до семейната където могат да се предоставят социални, здравни, образователни и други услуги, в съответствие с потребностите на настанените лица.

С осигурените средства по проекта ще бъдат обзаведени и оборудвани спални,  дневна, столова за настаняване на 15 потребителя, административната част от сградата, кабинети за мед.специалисти и други.

В стратегията за предоставяне на социални услуги в Община Добричка е планирано Центърът да стартира дейността си през 2021г.  Откриването на такъв вид услуга в община Добричка  ще осигури превантивната роля по отношение на тяхната институционализация. Ще се създадат условия за подкрепа, ефективна защита и социална интеграция на хората с увреждания в среда, близка до семейната.

 2.Подобряване на материалната база чрез доставка и монтаж на ново, професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок в Домашен социален патронаж в община Добричка - в селата Владимирово, Смолница и Стожер.

Бюджет:

Обща стойност  45 556.96лв.

Отпуснати средства от Фонд „Социална закрила“ – 35 990 лв.

Средства от бюджета на община Добричка – 9 566,96 лв.

 

Бенефициер: Община Добричка

Срок на изпълнение:

            Начална дата: 29.07.2020 год.

            Крайна дата: 30.11.2020 год.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 4957 [lid] => bg [title] => Договор за съвместна дейност № 85 от 29.07.2020 год. [description] => [relation_id] => 1916 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/_85_29.07.2020_..pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 364111 [date] => 14.09.2020 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  14° C
  ясно небе
 • Победа
  14° C
  ясно небе
 • Карапелит
  15° C
  ясно небе
 • Овчарово
  14° C
  ясно небе
 • Ведрина
  14° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре