Наименование: „Обзавеждане на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция, с.Опанец и модернизация чрез закупуване на ново кухненско оборудване на Домашен социален патронаж за община Добричка“

Кратко описание

Проектът включва:

1.Доставка и монтаж на обзавеждане за помещенията на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ с. Опанец, община Добричка.

През 2019г. бе извършено преустройство на стара, нефункционираща сграда, която се намира в двора на ДПЛД, с. Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция по проект „Красива България“. С преустройството на сградата, ще се създаде нова социалната услуга от резидентен тип, която  е алтернатива на институционалния тип грижа и дава възможност за осигуряване на относително самостоятелен начин на живот на хората, изведени от специализираните институции и социално включване. Със средства от проекта ще се извърши пълно обзавеждане на нов център за настаняване от семеен тип. Центърът е място за живот в среда, близка до семейната където могат да се предоставят социални, здравни, образователни и други услуги, в съответствие с потребностите на настанените лица.

С осигурените средства по проекта ще бъдат обзаведени и оборудвани спални,  дневна, столова за настаняване на 15 потребителя, административната част от сградата, кабинети за мед.специалисти и други.

В стратегията за предоставяне на социални услуги в Община Добричка е планирано Центърът да стартира дейността си през 2021г.  Откриването на такъв вид услуга в община Добричка  ще осигури превантивната роля по отношение на тяхната институционализация. Ще се създадат условия за подкрепа, ефективна защита и социална интеграция на хората с увреждания в среда, близка до семейната.

 2.Подобряване на материалната база чрез доставка и монтаж на ново, професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок в Домашен социален патронаж в община Добричка - в селата Владимирово, Смолница и Стожер.

Бюджет:

Обща стойност  45 556.96лв.

Отпуснати средства от Фонд „Социална закрила“ – 35 990 лв.

Средства от бюджета на община Добричка – 9 566,96 лв.

 

Бенефициер: Община Добричка

Срок на изпълнение:

            Начална дата: 29.07.2020 год.

            Крайна дата: 30.11.2020 год.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 4957 [lid] => bg [title] => Договор за съвместна дейност № 85 от 29.07.2020 год. [description] => [relation_id] => 1916 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_85_29.07.2020_..pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 364111 [date] => 14.09.2020 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  12° C
  предимно ясно
 • Победа
  12° C
  предимно ясно
 • Карапелит
  12° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  12° C
  предимно ясно
 • Ведрина
  12° C
  предимно ясно
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре