Проект „Три етноса – три празника – една обща цел: Да бъдем по-добри!“

Име на кандидата: ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Населено място на кандидата: гр. Добрич

Партньори: ДГ „Здравец“ с.Стожер, ДГ "Слънчице" с.Божурово, ДГ „Дъга“ с.Стефаново, ДГ „Първи юни“ с.Ловчанци, ДГ с.Фелдфебел Дянково, ДГ с.Одърци, ДГ „Зорница“ с.Батово, ДГ „Първи юни“ с.Бранище

Наименование на проекта:„Три етноса – три празника – една обща цел: Да бъдем по-добри!“

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) подпомага реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът ще се реализира с финансовата помощ на ЦОИДУЕМ по конкурсна процедура 33.19-2020, Приоритет 1. Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност.

Времетраене на проекта: 01.10.2020 – 30.06.2021 год. - 9 месеца

Размер на безвъзмездна финансова помощ:14 794,80 лв.

Проектът „Три етноса – три празника – една обща цел: Да бъдем по-добри!“ ще се осъществи през 2020/2021 г., с продължителност 9 месеца в три направления:

·                         Форма за театрално изкуство „Три етноса“ – подготовка и представяне на християнските празници Сирни Заговезни и Великден, мюсюлманския – Рамазан Байрам и ромския – Банго Васил (Василица);

·                         Форма „Приложно изкуство“ чрез натрупаните знания през изминалите месеци в които са пресъздадени обичаите свързани с трите етноса, децата ще рисуват и оцветяват рисунки свързани с традициите, обичаите и празниците на трите етноса;

·                         Форма „Етно-изследователи“ – проучване, изследване и съхранение на историята, бита, родовете и етносите.

Проектът обхваща децата от 8 детски градини, изявили желание да участват: ДГ „Здравец“ с.Стожер, ДГ „Слънчице“ с.Божурово, ДГ „Дъга“ с.Стефаново, ДГ „Първи юни“ с.Ловчанци, ДГ с.Фелдфебел Дянково, ДГ с.Одърци, ДГ „Зорница“ с.Батово и ДГ „Първи юни“ с.Бранище. Те обслужват населението на 12 села на територията на общ. Добричка. Децата в детските градини са с разнороден етнически състав. Деленето на българските граждани е всеобщ проблем, на който трябва да се обърне внимание още в ранна детска възраст.

Основна цел на проекта:

Обхващане на по-голям брой деца от етническите малцинства в детските градини на община Добричка и задържането им в образователната система, чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда.

Стратегически цели на проекта:

1.Чрез реализиране на форми за взаимодействие на децата от различните етноси, да се утвърдят междукултурните ценности и многообразието в образователната среда;

2.Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система;

3.Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства;

4. Възпитателни цели: Да се формира чувство на национална принадлежност и да се изгражда толерантно отношение между всички български граждани, взаимно опознаване, уважение и сътрудничество; Развиване на културната идентичност на общностите в България, търпимост и зачитане на различната празнична обредност.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 5216 [lid] => bg [title] => Договор ЦОИДУЕМ [description] => [relation_id] => 1982 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/Dogovor_COIDUEM.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 5671483 [date] => 04.02.2021 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  20° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  20° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  19° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  20° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  20° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Нагоре