Проект „Три етноса – три празника – една обща цел: Да бъдем по-добри!“

Име на кандидата: ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Населено място на кандидата: гр. Добрич

Партньори: ДГ „Здравец“ с.Стожер, ДГ "Слънчице" с.Божурово, ДГ „Дъга“ с.Стефаново, ДГ „Първи юни“ с.Ловчанци, ДГ с.Фелдфебел Дянково, ДГ с.Одърци, ДГ „Зорница“ с.Батово, ДГ „Първи юни“ с.Бранище

Наименование на проекта:„Три етноса – три празника – една обща цел: Да бъдем по-добри!“

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) подпомага реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът ще се реализира с финансовата помощ на ЦОИДУЕМ по конкурсна процедура 33.19-2020, Приоритет 1. Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност.

Времетраене на проекта: 01.10.2020 – 30.06.2021 год. - 9 месеца

Размер на безвъзмездна финансова помощ:14 794,80 лв.

Проектът „Три етноса – три празника – една обща цел: Да бъдем по-добри!“ ще се осъществи през 2020/2021 г., с продължителност 9 месеца в три направления:

·                         Форма за театрално изкуство „Три етноса“ – подготовка и представяне на християнските празници Сирни Заговезни и Великден, мюсюлманския – Рамазан Байрам и ромския – Банго Васил (Василица);

·                         Форма „Приложно изкуство“ чрез натрупаните знания през изминалите месеци в които са пресъздадени обичаите свързани с трите етноса, децата ще рисуват и оцветяват рисунки свързани с традициите, обичаите и празниците на трите етноса;

·                         Форма „Етно-изследователи“ – проучване, изследване и съхранение на историята, бита, родовете и етносите.

Проектът обхваща децата от 8 детски градини, изявили желание да участват: ДГ „Здравец“ с.Стожер, ДГ „Слънчице“ с.Божурово, ДГ „Дъга“ с.Стефаново, ДГ „Първи юни“ с.Ловчанци, ДГ с.Фелдфебел Дянково, ДГ с.Одърци, ДГ „Зорница“ с.Батово и ДГ „Първи юни“ с.Бранище. Те обслужват населението на 12 села на територията на общ. Добричка. Децата в детските градини са с разнороден етнически състав. Деленето на българските граждани е всеобщ проблем, на който трябва да се обърне внимание още в ранна детска възраст.

Основна цел на проекта:

Обхващане на по-голям брой деца от етническите малцинства в детските градини на община Добричка и задържането им в образователната система, чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда.

Стратегически цели на проекта:

1.Чрез реализиране на форми за взаимодействие на децата от различните етноси, да се утвърдят междукултурните ценности и многообразието в образователната среда;

2.Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система;

3.Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства;

4. Възпитателни цели: Да се формира чувство на национална принадлежност и да се изгражда толерантно отношение между всички български граждани, взаимно опознаване, уважение и сътрудничество; Развиване на културната идентичност на общностите в България, търпимост и зачитане на различната празнична обредност.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 5216 [lid] => bg [title] => Договор ЦОИДУЕМ [description] => [relation_id] => 1982 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Dogovor_COIDUEM.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 5671483 [date] => 04.02.2021 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  8° C
  ясно небе
 • Победа
  8° C
  ясно небе
 • Карапелит
  8° C
  ясно небе
 • Овчарово
  8° C
  ясно небе
 • Ведрина
  8° C
  ясно небе
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре