Община Добричка подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 

Кратко описание

Проектното предложение включва комплекс от дейности за рехабилитация на част от улица "Осма" в с. Козлодуйци и част от улица "Тридесета" в с. Паскалево. Проектното предложение включва и дейности за закупуване на оборудване и обзавеждане за предоставяне на социални услуги в с.Паскалево, закупуване на детски съоръжения за Детска градина с. Лясково, закупуване на автономен соларен стълб за осветление с 20W прожектор за Детска градина с. Лясково.

 

Цел

Основната цел на проекта е съхраняване на селата и стимулиране на местното развитие, чрез подобряване на живота и привличане на интереса към територията.

 

Специфичните цели са:

·         Подобряване на уличната мрежа, чрез рехабилитация на улици в селата Паскалево и Козлодуйци;

·         Оборудване на социалната инфраструктура за подобряване достъпа до социалните услуги Домашен социален патронаж и обществена трапезария;

·         Оборудване на образователната инфраструктура за подобряване на живота и привлекателността на района.

 

Одобрена безвъзмездна финансова помощ:252 879,00лв.

Бенефициер: Община Добричка

Срок на изпълнение:

            Начална дата: 26.05.2021 год.

            Крайна дата: 30.06.2023 год.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 5471 [lid] => bg [title] => АД МИГ - Козлодуйци, Паскалево и Лясково [description] => [relation_id] => 2047 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/AD_MIG.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 9755837 [date] => 04.06.2021 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  22° C
  слаб дъжд
 • Победа
  22° C
  слаб дъжд
 • Карапелит
  21° C
  облачно
 • Овчарово
  22° C
  слаб дъжд
 • Ведрина
  22° C
  слаб дъжд
следваща
#
#
Нагоре