Наименование: „Текущ ремонт на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Опанец – подмяна на ВИК инсталация ‘‘

 

Кратко описание

С реализацията на проекта ще се извърши подмяна на вътрешната ВИК инсталация на Дом за пълнолетни лица с деменция (ДПЛД)с. Опанец, включително ремонт на санитарните възли. Достъпните санитарно-хигиенни помещения 2 броя бани с тоалетни ще бъдат оразмерени съобразно изискванията за осигуряване на свободно пространство за маневриране с инвалидна количка и за разполагане на санитарните прибори и аксесоарите на санитарното обзавеждане.Санитарните прибори и аксесоарите в достъпните санитарно-хигиенни помещения ще се монтират при спазване на изискванията по НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 26 януари 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.

С реализирането на проекта се цели подобряване на социалната и жизнена среда за потребителите на социалните услуги в ДПЛД с. Опанец и осигуряване на качествена грижа и гарантиране поддържането на добра хигиена в ДПЛД с. Опанец, община Добричка.

 

Бюджет:

Обща стойност  91 101,36 лв.

Отпуснати средства от Фонд „Социална закрила“ – 49 969,10 лв.

Средства от бюджета на община Добричка – 41 132,26 лв.

 

Бенефициер: Община Добричка

Срок на изпълнение:

Начална дата: 29.04.2022 год.

Крайна дата: 30.11.2022 год.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 6179 [lid] => bg [title] => Договор ФСЗ [description] => [relation_id] => 2298 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Dogovor1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 299705 [date] => 13.06.2022 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  23° C
  ясно небе
 • Победа
  23° C
  ясно небе
 • Карапелит
  23° C
  ясно небе
 • Овчарово
  23° C
  ясно небе
 • Ведрина
  23° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре