ПРОЕКТ „Модернизация на образователната среда - въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Средно училище "Никола Вапцаров" с. Карапелит, община Добричка“.

 

Община Добричка подписа Административен договор №BG-RRP-1.007-0182 за финансиране на инвестиция от Механизма за възстановяване и устойчивост, Стълб „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 „Модернизация на образователна инфраструктура“, по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда” за изпълнение на одобрено предложение за изпълнение на инвестиция с наименование „Модернизация на образователната среда - въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Средно училище "Никола Вапцаров" с. Карапелит, община Добричка“.

 

Кратко описание

Проектът предвижда модернизация на образователната среда чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки:

 • топлоизолиране на покривни конструкции; система за отопление/ охлаждане с термо - помпени агрегати „въздух-въздух“;
 • изграждане на хибридна фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди;
 • въвеждане на система за подготовка на БГВ с термодинамични електрически отоплители;
 • система за сградна автоматизация и управление и др.

В рамките на проекта ще бъдат модернизирани и кабинетите за създаване на благоприятна, иновативна, подкрепяща и мотивираща среда, която да повиши мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на резултатите на учениците. Ще се осигури съвременна материална база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение чрез изграждане на сигурна, екологична, устойчива, привлекателна и безопасна среда за обучение, възпитание и социализация на учащите за развитието на техния потенциал.

 

Основната цел на проекта е съхраняване на селата и стимулиране на местното развитие, чрез подобряване на живота и привличане на интереса към територията.

Проектното предложение цели да се създадат условия за равен достъп до образование в Средно училище "Никола Вапцаров" с. Карапелит, община Добричка чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

 

Специфична цел на проектното предложение е осигуряване на съвременна материална база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в Средно училище "Никола Вапцаров" с. Карапелит, община Добричка, чрез изграждане/надграждане на сигурна, екологична, устойчива, включваща, привлекателна, здравословна и безопасна среда за обучение, възпитание и социализация на учащите за развитието на техния потенциал.

 

Одобрена безвъзмездна финансова помощ: 1 069 084,59 лв.

 

Срок на изпълнение:

Начална дата: 05.01.2024 г.

Крайна дата:   31.05.2026 г.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 7499 [lid] => bg [title] => Административен договор [description] => [relation_id] => 2831 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/AD_-_1.007-0182_-_05.01.2024_Karapelit.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 4872103 [date] => 23.01.2024 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  20° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  20° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  17° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  20° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  20° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Нагоре