Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 7868 [lid] => bg [title] => Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -135 [src] => files/info_pages/_36.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 273408 [date] => 17.06.2024 ) [1] => Array ( [id] => 802 [lid] => all [title] => Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Naredba_8_2015_g..doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 297984 [date] => ) [2] => Array ( [id] => 406 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Naredba_1_nova.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 158720 [date] => ) [3] => Array ( [id] => 407 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 2 за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Добричка, гр.Добрич [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/2_nar_pojarna.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 83456 [date] => ) [4] => Array ( [id] => 408 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 3 за търговска дейност на територията на община Добричка, град Добрич [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/3_Naredba_za_targovska_deinost.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 83456 [date] => ) [5] => Array ( [id] => 409 [lid] => bg [title] => Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Naredba_4.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 354816 [date] => ) [6] => Array ( [id] => 416 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 10 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет [description] => ОТМЕНЕНА [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/nar.10_nova.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 86528 [date] => ) [7] => Array ( [id] => 411 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 5 за предоставяне на концесия върху обекти публична общинска собственост [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/5_nar.konsesia.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 136704 [date] => ) [8] => Array ( [id] => 412 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 6 за управление на дейностите по третиране на отпадъци и поддържане чистотата на територията на Община Добричка, гр.Добрич [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/6_nar._otpadasi.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 91648 [date] => ) [9] => Array ( [id] => 413 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 7 за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по управление и разпореждане с общински имоти и вещи - отменена с решение № 260 от 18.12.2008 г. [description] => Разпоредбите на Наредба № 7 са поместени в глава Девета на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане собщинското имущество [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/7_nar_konkurs.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 84480 [date] => ) [10] => Array ( [id] => 414 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка,град Добрич [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/8_Nar._taksi_i_danasi_nova_21.03.13.g._popravena_6_.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 300544 [date] => ) [11] => Array ( [id] => 415 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 9 За реда, начина на формиране и получаване на възнаграждения от общинските съветници - отменена [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/9_Nar.zaplati_ObS1.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 28672 [date] => ) [12] => Array ( [id] => 424 [lid] => bg [title] => Наредба № 17 за регистрация, отчет и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Naredba_17.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 56832 [date] => ) [13] => Array ( [id] => 418 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 11 за символиката на община добричка, гр.добрич [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/11_nar.simvoli.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 67072 [date] => ) [14] => Array ( [id] => 419 [lid] => bg [title] => Наредба № 12 за културните празници в населените места на община Добричка, гр.Добрич [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/12_nar.praznisi.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 33280 [date] => ) [15] => Array ( [id] => 420 [lid] => bg [title] => Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци на територията на община Добричка,гр.Добрич [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/13_mestni_danasi_NOVA_2013_g..doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 344064 [date] => ) [16] => Array ( [id] => 421 [lid] => bg [title] => Наредба № 14 за притежаване, отглеждане и овладяване популацията на безстопанствените животни на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/14_nar_kucheta._21.03.12.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 69120 [date] => ) [17] => Array ( [id] => 422 [lid] => bg [title] => Наредба № 15 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/15_nar.zeleni_sistema.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 127488 [date] => ) [18] => Array ( [id] => 423 [lid] => bg [title] => Наредба № 16 за принудителното изпълнение на заповеди, за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/16_nar.prem.stroeji1.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 98304 [date] => ) [19] => Array ( [id] => 426 [lid] => bg [title] => Наредба № 19 за управление на общинските пътища на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/naredba_19patista.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 147456 [date] => ) [20] => Array ( [id] => 427 [lid] => bg [title] => Наредба № 20 за реда и условията за поставяне на временни преместваеми съоръженя, елементи на градкото обзавеждане и рекламно-информационните елементи на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Naredba_20_obekti.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 102912 [date] => ) [21] => Array ( [id] => 428 [lid] => bg [title] => Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Pravilnik_OBS_2011-2015_g07.03.14_g..doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 228352 [date] => ) [22] => Array ( [id] => 429 [lid] => bg [title] => Правилник за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/pravilnik_pens.klub_i_doklad.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 62976 [date] => ) [23] => Array ( [id] => 430 [lid] => bg [title] => Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Naredba_za_usloviata_i_reda_za_sastavqne_na_3_g._biudjetnaprognoza.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 153600 [date] => ) [24] => Array ( [id] => 1176 [lid] => bg [title] => Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Naredba_4_Promeni_2015_g._1__1_2.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 368128 [date] => ) [25] => Array ( [id] => 1191 [lid] => bg [title] => Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Pravilnik_na_OBS_2015-2019.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 222720 [date] => ) [26] => Array ( [id] => 1251 [lid] => bg [title] => Правила за реда и условията за отпускане на еднократна помощ от Добрички общински съвет, гр.Добрич- "Отменени" [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Pravila_za_EFP_okonchatelno.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 34984 [date] => ) [27] => Array ( [id] => 1263 [lid] => all [title] => Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Naredba_8_korigirana.docx [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 102289 [date] => ) [28] => Array ( [id] => 1387 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Naredba_1_2016.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 145920 [date] => ) [29] => Array ( [id] => 1424 [lid] => bg [title] => Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Naredba_8_20161.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 253952 [date] => ) [30] => Array ( [id] => 2264 [lid] => bg [title] => Наредба № 19 за управление на общинските пътища на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Naredba_19.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 56779 [date] => ) [31] => Array ( [id] => 1642 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Naredba_4_20161.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 427520 [date] => ) [32] => Array ( [id] => 1644 [lid] => bg [title] => Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци на територията на община Добричка,гр.Добрич [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Naredba_13-dop._i_izm.1.docx [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 105102 [date] => ) [33] => Array ( [id] => 2457 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 4 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Naredba_4_pos.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 428544 [date] => ) [34] => Array ( [id] => 2227 [lid] => bg [title] => Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/_8-27.07.17_.1.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 262656 [date] => ) [35] => Array ( [id] => 1778 [lid] => bg [title] => Наредба № 20 за реда и условията за поставяне на временни преместваеми съоръженя, елементи на градкото обзавеждане и рекламно-информационните елементи на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Naredba_20_obekti_3_1.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 99328 [date] => ) [36] => Array ( [id] => 1862 [lid] => bg [title] => Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Naredba_41.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 427520 [date] => ) [37] => Array ( [id] => 1861 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Naredba_11.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 148992 [date] => ) [38] => Array ( [id] => 1863 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 6 за управление на дейностите по третиране на отпадъци и поддържане чистотата на територията на Община Добричка, гр.Добрич [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Naredba_6.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 149504 [date] => ) [39] => Array ( [id] => 1864 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в община Добричка и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Naredba_za_investicii.docx [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 55531 [date] => ) [40] => Array ( [id] => 1865 [lid] => bg [title] => Н А Р Е Д Б А за начина, реда и условията на отглеждане на животни в населените места на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Naredba_za_jivotnite.docx [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 32009 [date] => ) [41] => Array ( [id] => 2074 [lid] => bg [title] => Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детски градини на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Naredba_DG.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 69120 [date] => ) [42] => Array ( [id] => 2192 [lid] => bg [title] => Наредба № 14 за начина и реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета – дворни и домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/naredba_14_2017.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 72192 [date] => ) [43] => Array ( [id] => 2193 [lid] => bg [title] => Наредба № 19 за управление на общинските пътища на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/naredba_19_2017.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 141824 [date] => ) [44] => Array ( [id] => 2210 [lid] => bg [title] => Наредба № 14 за начина и реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета – дворни и домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/naredba_14_2017_1_.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 76288 [date] => ) [45] => Array ( [id] => 2545 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в община Добричка и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Naredba_za_investiciiI.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 125070 [date] => ) [46] => Array ( [id] => 2554 [lid] => bg [title] => Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/_8-27.07.17_.11.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 322560 [date] => ) [47] => Array ( [id] => 2838 [lid] => bg [title] => Правилник за организацията и дейността на младежките клубове на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/_._1.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 24107 [date] => ) [48] => Array ( [id] => 4246 [lid] => bg [title] => Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Nar_8-22.12.19.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 330240 [date] => 04.02.2020 ) [49] => Array ( [id] => 2964 [lid] => bg [title] => Н А Р Е Д Б А № 18 ЗА ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Nar.18_obs.dalg_1_.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 73728 [date] => ) [50] => Array ( [id] => 3544 [lid] => bg [title] => Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/_8-27.07.17_.11_4_.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 324096 [date] => 17.04.2019 ) [51] => Array ( [id] => 3130 [lid] => bg [title] => Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Pravilnik_na_OBS_2015-2019_izmenen.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 241664 [date] => ) [52] => Array ( [id] => 3151 [lid] => bg [title] => Правилник за организацията и дейността на Общинско социално предприятие [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/motivi_i_Pravilnik_na_OBSPr1.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 138752 [date] => ) [53] => Array ( [id] => 3280 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/_17.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 28933 [date] => 28.01.2019 ) [54] => Array ( [id] => 5919 [lid] => bg [title] => Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Nar_8-16.11.2021.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 336896 [date] => 11.01.2022 ) [55] => Array ( [id] => 4304 [lid] => bg [title] => Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/_2019-2023.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 241152 [date] => 25.02.2020 ) [56] => Array ( [id] => 3782 [lid] => bg [title] => Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/_8-17.06.19.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 324608 [date] => 25.06.2019 ) [57] => Array ( [id] => 3783 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 4 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Naredba_4_-_17-21.06.19_..doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 428544 [date] => 25.06.2019 ) [58] => Array ( [id] => 3896 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 4 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Naredba_4_-_17-21.06.19_.1.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 428544 [date] => 13.08.2019 ) [59] => Array ( [id] => 4997 [lid] => bg [title] => Н А Р Е Д Б А за начина, реда и условията на отглеждане на животни в населените места на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/_31.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 44417 [date] => 25.09.2020 ) [60] => Array ( [id] => 4109 [lid] => bg [title] => ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПОМОЩ В ДОМА И ГРАДИНАТА [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/motivi_i_Pravilnik_na_OBSPr11.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 141312 [date] => 13.11.2019 ) [61] => Array ( [id] => 4371 [lid] => bg [title] => Наредба № 2 за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Добричка, гр. Добрич - отменена с решение № 125 от 27.02.2020г. на ДОбС [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/2_nar_pojarna1.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 80384 [date] => 20.03.2020 ) [62] => Array ( [id] => 4373 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 4 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Naredba_4_-_17-20.02.20.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 429056 [date] => 23.03.2020 ) [63] => Array ( [id] => 4542 [lid] => bg [title] => Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци на територията на община Добричка,гр.Добрич [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/__13.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 117362 [date] => 30.04.2020 ) [64] => Array ( [id] => 4655 [lid] => bg [title] => НАРЕДБА № 4 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Naredba_4_30.04.2020.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 418816 [date] => 26.05.2020 ) [65] => Array ( [id] => 4656 [lid] => bg [title] => Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Nar_8-22.05.20_1_.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 332288 [date] => 26.05.2020 ) [66] => Array ( [id] => 4843 [lid] => bg [title] => Н А Р Е Д Б А за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Добричка [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/_27.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 177664 [date] => 23.07.2020 ) [67] => Array ( [id] => 5132 [lid] => bg [title] => Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/_26.11.20.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 260096 [date] => 15.12.2020 ) [68] => Array ( [id] => 6087 [lid] => bg [title] => Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/_30.03.22.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 261632 [date] => 21.04.2022 ) [69] => Array ( [id] => 7660 [lid] => bg [title] => Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/_4_21.08.23_1.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 478208 [date] => 14.03.2024 ) [70] => Array ( [id] => 7816 [lid] => bg [title] => Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ от Добрички общински съвет, гр.Добрич [description] => [relation_id] => 307 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/_-__41_1_.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 26795 [date] => 17.05.2024 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  32° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  32° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  32° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  32° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  32° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Нагоре