Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 907 [lid] => all [title] => Бюджет 2015 [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/biudjet2015.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 922005 [date] => 0000-00-00 ) [1] => Array ( [id] => 908 [lid] => all [title] => Информация съгласно чл.45,ал.1 от ПМС№8/16.01.2015г. за разпределение на средствата по звена и по компоненти на формулата утвърдена по реда чл.41а, ал.3 от ЗНП [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/info_saglasno_cl.45.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 38448 [date] => 0000-00-00 ) [2] => Array ( [id] => 957 [lid] => all [title] => Бюджет 2015 - ОУ [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Biudjet_2015_OU_Otec_Paisii_-Batovo.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 116446 [date] => 0000-00-00 ) [3] => Array ( [id] => 958 [lid] => all [title] => Бюджет 2015 - ОУ [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Biudjet_2015_OU_Hr.Botev_-vladimirovo.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 119797 [date] => 0000-00-00 ) [4] => Array ( [id] => 959 [lid] => all [title] => Бюджет 2015 - ОУ [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Biudjet_2015_OU_G.S.Rakovski_-Benkovski.PDF.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 114918 [date] => 0000-00-00 ) [5] => Array ( [id] => 960 [lid] => all [title] => Бюджет 2015 - НУ [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Biudjet_2015_NU_Otec_Paisii_-Plachi_Dol.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 111646 [date] => 0000-00-00 ) [6] => Array ( [id] => 961 [lid] => all [title] => Бюджет 2015 - НУ [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Biudjet_2015_NU_Hr.Botev_-Liaskovo.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 104238 [date] => 0000-00-00 ) [7] => Array ( [id] => 1165 [lid] => all [title] => Бюджетен календар за разработване на бюджет 2016 година и три годишна бюджетна прогноза за местните дейности /2017 г. - 2019 г./ на община Добричка [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Biudjeten_kalendar_za_razrabotvane_na_biudjet_2016_i_tri_godishna_biudjetna_prognoza_za_mestnite_deinosti_na_obshtina_Dobrichka.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 767915 [date] => 0000-00-00 ) [8] => Array ( [id] => 1215 [lid] => all [title] => Бюджет 2016 [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Biudjet2016.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1031651 [date] => 0000-00-00 ) [9] => Array ( [id] => 1262 [lid] => all [title] => Информация съгласно чл.48,ал.1 от ПМС№380/29.12.2015г. за разпределение на средствата по звена и по компоненти на формулата утвърдена по реда чл.41а, ал.3 от ЗНП [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/inf_cl.48_al.1.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 63881 [date] => 0000-00-00 ) [10] => Array ( [id] => 1281 [lid] => all [title] => Бюджет 2016 - ОУ Хр.Ботев с.Владимирово [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Vladimirovo.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 121635 [date] => 0000-00-00 ) [11] => Array ( [id] => 1282 [lid] => all [title] => Бюджет 2016 - НУ Хр.Ботев с.Лясково [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Laskavo.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 90773 [date] => 0000-00-00 ) [12] => Array ( [id] => 2455 [lid] => bg [title] => БЮДЖЕТ 2018 г. [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Biudjet_2018.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3571272 [date] => ) [13] => Array ( [id] => 1832 [lid] => all [title] => БЮДЖЕТ 2017 г. [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Biudjet2017.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 2009312 [date] => 0000-00-00 ) [14] => Array ( [id] => 2491 [lid] => bg [title] => Разпределение средства по БЮДЖЕТ 2018 по училища [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/_2018_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 125400 [date] => ) [15] => Array ( [id] => 2492 [lid] => bg [title] => Заповед №152 от 26.02.2018г. Утвърждаване на формула [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/_152_26.02.2018_._.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 186408 [date] => ) [16] => Array ( [id] => 1913 [lid] => all [title] => Информация съгласно чл.290, ал.2 от закона за предучилищното и училищното образование [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/scan00011.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 46761 [date] => 0000-00-00 ) [17] => Array ( [id] => 4268 [lid] => bg [title] => БЮДЖЕТ 2020 г. [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/_2020_1.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 177042 [date] => 14.02.2020 ) [18] => Array ( [id] => 4269 [lid] => bg [title] => Приложения към Бюджет 2020 г. [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/BUDJET_2020.rar [type] => archiv [hidden] => 0 [size] => 579839 [date] => 14.02.2020 ) [19] => Array ( [id] => 3569 [lid] => bg [title] => Докладна записка относно: Актуализация – включване на нови обекти и придобиване на ДМА в капиталовия списък на Община Добричка за 2019година [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/_._2.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 51591 [date] => 18.04.2019 ) [20] => Array ( [id] => 3570 [lid] => bg [title] => П О К А Н А за публично обсъждане на предложение на Кмета на община Добричка – инж.Тошко Петков за включване на нови обекти и придобиване на дълготрайни материални активи, в капиталовия списък на Община Добричка за 2019г. [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/_._3.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 51950 [date] => 18.04.2019 ) [21] => Array ( [id] => 4320 [lid] => bg [title] => Заповед №181/27.02.2020 г. за утвърждаване на формула за разпределение на средства по училища [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/ZAPOVED1812702n.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 351592 [date] => 28.02.2020 ) [22] => Array ( [id] => 4319 [lid] => bg [title] => Справка за разпределение на средствата по формула и допълнителните стандарти и нормативи за 2020г. [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/SPAVKA_2_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 150242 [date] => 28.02.2020 ) [23] => Array ( [id] => 3345 [lid] => bg [title] => БЮДЖЕТ 2019г. [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Biudget_2019.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3199669 [date] => 15.02.2019 ) [24] => Array ( [id] => 3346 [lid] => bg [title] => БЮДЖЕТ 2019 г. [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Biudget_2019_2_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2944004 [date] => 15.02.2019 ) [25] => Array ( [id] => 3395 [lid] => bg [title] => Информация за разпределение на средствата по формула за 2019 г. по училища [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/INFO.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 276859 [date] => 26.02.2019 ) [26] => Array ( [id] => 3396 [lid] => bg [title] => Заповед №127 от 14.02.2019 г. за утвърждаване на формула [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/_-NOVA.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 108309 [date] => 26.02.2019 ) [27] => Array ( [id] => 3879 [lid] => bg [title] => Покана за публично обсъждане на актуализация на бюджета за 2019г.-промяна в разчета за финансиране на капиталови разходи за 2019г. на община Добричка [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Pokana_budjet_1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 241166 [date] => 25.07.2019 ) [28] => Array ( [id] => 3994 [lid] => bg [title] => Протокол от публично обсъждане на актуализация на бюджета за 2019 г. - промяна в разчета за финансиране на капиталови разходи за 2019 г. на община Добричка [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/protokol_new.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 437606 [date] => 30.08.2019 ) [29] => Array ( [id] => 4116 [lid] => bg [title] => Покана за публично обсъждане-актуализиране на бюджета за 2019г. [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/_12.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 593319 [date] => 15.11.2019 ) [30] => Array ( [id] => 5073 [lid] => bg [title] => Бюджетен календар [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/_18.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2135296 [date] => 03.11.2020 ) [31] => Array ( [id] => 6050 [lid] => bg [title] => Приложения към бюджет на община Добричка за 2022 година [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Prilojenie_Buidjet_2022.rar [type] => archiv [hidden] => 0 [size] => 1311879 [date] => 06.04.2022 ) [32] => Array ( [id] => 6051 [lid] => bg [title] => Бюджет на община Добричка за 2022 година [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Buidjet_Obshtina_Dobrichka_2022.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 666935 [date] => 06.04.2022 ) [33] => Array ( [id] => 5286 [lid] => bg [title] => Бюджет на община Добричка за 2021 година [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Budjet_obshtina_Dobrichka_2021.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 644489 [date] => 09.03.2021 ) [34] => Array ( [id] => 5291 [lid] => bg [title] => Решение за приемане на Бюджет 2021 г. - Препис-извлечение [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Reshenie_za_priemane_na_Budjet_2021_-_Prepis-izvlechenie.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1508435 [date] => 17.03.2021 ) [35] => Array ( [id] => 5288 [lid] => bg [title] => Средства по формула за училища, Бюджет 2021 г. [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Sredstva_po_u4ili6ta_po_formula_za_Budjet_2021.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 440237 [date] => 10.03.2021 ) [36] => Array ( [id] => 5290 [lid] => bg [title] => Приложения към бюджет на община Добричка за 2021 година [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Prilojenia_Buijet_20211.rar [type] => archiv [hidden] => 0 [size] => 1437685 [date] => 17.03.2021 ) [37] => Array ( [id] => 5807 [lid] => bg [title] => Отчет на бюджет 2020 г. [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Otchet_bujet_2020.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 8673820 [date] => 02.11.2021 ) [38] => Array ( [id] => 6117 [lid] => bg [title] => Средства по формула за училища, Бюджет 2022 г. [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Sredstva_po_formula_u4ili6ta_Bujet_2022.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 848391 [date] => 09.05.2022 ) [39] => Array ( [id] => 6393 [lid] => bg [title] => Отчет на бюджет 2021 г. [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Godishen_otchet_-_Biujet_2021.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3175371 [date] => 29.09.2022 ) [40] => Array ( [id] => 7071 [lid] => bg [title] => БЮДЖЕТ ОБЩИНА ДОБРИЧКА 2023 ГОДИНА [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/_2023_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 22997992 [date] => 14.09.2023 ) [41] => Array ( [id] => 7615 [lid] => bg [title] => Бюджет 2024г. [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/budget-2024.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 31263903 [date] => 26.02.2024 ) [42] => Array ( [id] => 7652 [lid] => bg [title] => Заповед №201/28.02.2024г. за утвърждаване на формула [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/zapoved_utvurjdavane.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2255544 [date] => 12.03.2024 ) [43] => Array ( [id] => 7653 [lid] => bg [title] => Разпределение на средства по формула за училища, бюджет 2024г. [description] => [relation_id] => 570 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/razpredelenie_sredstva_u4ilishte_2024.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1719155 [date] => 12.03.2024 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  18° C
  предимно ясно
 • Победа
  18° C
  предимно ясно
 • Карапелит
  18° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  18° C
  предимно ясно
 • Ведрина
  18° C
  предимно ясно
следваща
#
#
Нагоре