На 14.07.2016 г. стартира изпълнението на проект „Създанане на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда в община Добричка

 

СЪЩНОСТ НА ПРОЕКТА

 

Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги  на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват в къщи, подобряване на достъпа им до основни социални и здравни  услуги и постигане на независимост и социална интеграция.

 

ПЕРИОД НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ: 15.08.2016 г. – 14.02.2018 г.

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ ПО ПРОЕКТА:

ПОТРЕБИТЕЛИ:

ü  лица с  с увреждания /в т.ч. и деца/ и лица над 65 годишна възраст с невъзможност в самообслужването;

ü  част от лицата от приключилата процедура „Нови алтернативи“

ü  минимум 70 потребителя

 

ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИТЕ – 46 ЛИЦА:

ü  технически сътрудник – 1 лице;

ü  шофйор – 1 лице

ü  експерт „човешки ресурси“ – 1 лице;

ü  експерт „психо-социална подкрепа“ – 1 лице

ü  социален консултант – 1 лице;

ü  медицинска сестра – 2 лица;

ü  личен асистент – 26 лица;

ü  социален асистент – 8 лица;

ü  домашен помощник – 10 лица.

 

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

1.Кандидати за екип на центъра – 30.06.2016 г. – 08.07.2016 г.

2.Кандидати за доставчици на услугите: за позициите „личен асистент“, „социален асистент“, „домашен помощник“, „технически сътрудник“ и „шофьор“ – 14.07.2016 г. – 22.07.2016 г.

3.Кандидати за потребители: 14.07.2016 г. – 22.07.2016 г.

 

Необходими документи за потребители:

Заявление образец

Методика за подбор

Необходими документи за доставчици на услугите:

Заявление образец

Декларация за ползване на лични данни образец

Декларация за поверителност на лични данни образец

Методика за подбор

предишна
 • Стожер
  6° C
  предимно ясно
 • Победа
  6° C
  предимно ясно
 • Карапелит
  9° C
  ясно небе
 • Овчарово
  6° C
  предимно ясно
 • Ведрина
  6° C
  предимно ясно
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре