На 14.07.2016 г. стартира изпълнението на проект „Създанане на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда в община Добричка

 

СЪЩНОСТ НА ПРОЕКТА

 

Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги  на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват в къщи, подобряване на достъпа им до основни социални и здравни  услуги и постигане на независимост и социална интеграция.

 

ПЕРИОД НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ: 15.08.2016 г. – 14.02.2018 г.

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ ПО ПРОЕКТА:

ПОТРЕБИТЕЛИ:

ü  лица с  с увреждания /в т.ч. и деца/ и лица над 65 годишна възраст с невъзможност в самообслужването;

ü  част от лицата от приключилата процедура „Нови алтернативи“

ü  минимум 70 потребителя

 

ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИТЕ – 46 ЛИЦА:

ü  технически сътрудник – 1 лице;

ü  шофйор – 1 лице

ü  експерт „човешки ресурси“ – 1 лице;

ü  експерт „психо-социална подкрепа“ – 1 лице

ü  социален консултант – 1 лице;

ü  медицинска сестра – 2 лица;

ü  личен асистент – 26 лица;

ü  социален асистент – 8 лица;

ü  домашен помощник – 10 лица.

 

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

1.Кандидати за екип на центъра – 30.06.2016 г. – 08.07.2016 г.

2.Кандидати за доставчици на услугите: за позициите „личен асистент“, „социален асистент“, „домашен помощник“, „технически сътрудник“ и „шофьор“ – 14.07.2016 г. – 22.07.2016 г.

3.Кандидати за потребители: 14.07.2016 г. – 22.07.2016 г.

 

Необходими документи за потребители:

Заявление образец

Методика за подбор

Необходими документи за доставчици на услугите:

Заявление образец

Декларация за ползване на лични данни образец

Декларация за поверителност на лични данни образец

Методика за подбор

предишна
 • Стожер
  20° C
  ясно небе
 • Победа
  20° C
  ясно небе
 • Карапелит
  18° C
  ясно небе
 • Овчарово
  20° C
  ясно небе
 • Ведрина
  20° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре