Информация във връзка с изпълнението на 

проект BG05M9OP001-2.005-0010-C01 “АКТИВНОСТ –

Ангажираност, Квалифициране, Труд, Интегрирано Включване На Обезверени и Семейства в Трудност”

 

 

Кметът на Община Добричка инж. Тошко Петков подписа договор за спечелено от общината финансиране по проект BG05M9OP001-2.005-0010-C01 “АКТИВНОСТ – Ангажираност, Квалифициране, Труд, Интегрирано Включване На Обезверени и Семейства в Трудност”, който ще се осъществява чрезпроцедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „ Активно включване” по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.  

 

Общата стойност на проекта е355 333.52 лева, размерът на европейското съфинасиране е 302 033.49 лева /85%, размерът на националното съфинасиране е  53 300.03 лева/15%.

 

Период на изпълнение: 01.04.2017 – 31.12.2018

 

Период на предоставяне на услугата: 17 месеца: 01.08.2017 – 31.12.2018

 

Обща цел:

Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Добричка, давайки им право на избор, независимост и достойнство, посредством разнообразни услуги за социално включване и интеграция на пазара на труда.

 

Специфични цели:

Ø   Разширяване на възможностите за предоставяне на социални услуги на хората с увреждания, зависимите лица и техните семейства;

Ø   Установяване на нагласите на лицата, изграждане на взаимно доверие и задоволяване по най-ефективен начин на идентифицираните потребности; 

Ø   Подобряване на достъпа до заетост на хора с увреждания и и мотивиране на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства, чрез предоставяне на актуална информация относно търсенето на пазара на труда, изискванията за практикуване на отделните професии и специалности, както и възможностите за обучение, квалификация и преквалификация, което е критерий за успешна професионална и житейска реализация, съобразена с изискванията на пазара на труда и възможностите на включените лица от целевите групи в трудоспособна възраст 

Ø   Повишаване квалификацията на лица от целевите групи по проекта

Ø   Възстановяне трудовата активност на лица от целевите групи

Ø   Разчупване на стереотипите и промяна на нагласата на обществото и работодателите спрямо хората с увреждания

 

Целеви групи: В проекта ще бъдат включени 70 лица:  15 лица с увреждания и минимум 15 членове на техните семейства;  15 деца с увреждания и минимум 15 родителя от техните семейства; 10 деца в риск; 10 възрастни в риск.

Ще се адресират потребноститите на лицата от целевите групи по отношение на: разнообразяване на социалните услуги и разширяване на обхвата им на терен, увеличение на лицата, предоставящи услуги за лична помощ, осигуряване на достъп до гъвкава грижа за деца с увреждания, увеличаване на човешките ресурси в социалните услуги, и професионалното им развитие, устойчива заетост в малките населени места, образователни и консултантски услуги за професионална реализация, поддържане от квалифицирани лица на инфраструктура в озеленяването в община Добричка.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 1960 [lid] => bg [title] => Методика за подбор на специалисти от МЕСРТ [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Metodika_na_specialisti_ot_MECPT.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 5933087 [date] => 0000-00-00 ) [1] => Array ( [id] => 1961 [lid] => bg [title] => Заявление [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Zaqvlenie_Aktivnost.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 545262 [date] => 0000-00-00 ) [2] => Array ( [id] => 1962 [lid] => bg [title] => Декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Dekl_spazvane_poverit_LD.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 452927 [date] => 0000-00-00 ) [3] => Array ( [id] => 1963 [lid] => bg [title] => Декларация за ползване на лични данни [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Dekl_za_polzvane_na_LD.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 391403 [date] => 0000-00-00 ) [4] => Array ( [id] => 1964 [lid] => bg [title] => Методика за подбор на специалисти от МЕСРТ [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/metodika_za_podbor.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 138240 [date] => 0000-00-00 ) [5] => Array ( [id] => 1965 [lid] => bg [title] => Декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Dekl_za_spazv_poverit_na_LD.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 58368 [date] => 0000-00-00 ) [6] => Array ( [id] => 1966 [lid] => bg [title] => Декларация за ползване на лични данни [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Dekl._polzvane_na_LD.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 58368 [date] => 0000-00-00 ) [7] => Array ( [id] => 1967 [lid] => bg [title] => Заявление [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Zaqvl.po_obrazec.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 61440 [date] => 0000-00-00 ) [8] => Array ( [id] => 1970 [lid] => bg [title] => Протокол 1 [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Protokol_1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1066188 [date] => 0000-00-00 ) [9] => Array ( [id] => 1975 [lid] => bg [title] => Протокол 2 [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Protokol_2.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1506999 [date] => 0000-00-00 ) [10] => Array ( [id] => 2007 [lid] => bg [title] => Методика за подбор на потребители на МЕСРТ [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Metodika_za_podbor_na_potrebiteli_na_MESRT.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3005509 [date] => 0000-00-00 ) [11] => Array ( [id] => 2008 [lid] => bg [title] => Заповед за комисия за подбор на потребители на МЕСРТ [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Zapoved_za_komisia_za_podbor_na_potrebiteli_na_MESRT.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 853695 [date] => 0000-00-00 ) [12] => Array ( [id] => 2009 [lid] => bg [title] => Заявление за потребител на МЕСРТ [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Zaiavlenie-obrazec.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 71680 [date] => 0000-00-00 ) [13] => Array ( [id] => 2017 [lid] => bg [title] => Покана за събиране на оферти [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Pokana_za_oferti_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2413779 [date] => 0000-00-00 ) [14] => Array ( [id] => 2018 [lid] => bg [title] => Оферта обзавеждане [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Oferta_obzavejdane.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 75264 [date] => 0000-00-00 ) [15] => Array ( [id] => 2046 [lid] => bg [title] => Покана за пресконференция [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_1.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 64512 [date] => 0000-00-00 ) [16] => Array ( [id] => 2075 [lid] => bg [title] => Информация за проведена пресконференция [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/_2.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 65024 [date] => 0000-00-00 ) [17] => Array ( [id] => 3143 [lid] => bg [title] => Оферта и програма семинар образец [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Oferta_seminar_obrazec.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 82432 [date] => ) [18] => Array ( [id] => 3144 [lid] => bg [title] => Покана [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Pokana.PDF [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 59737 [date] => ) [19] => Array ( [id] => 3145 [lid] => bg [title] => Техническо задание [description] => [relation_id] => 752 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Tehnichesko_zadanie.PDF [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 82105 [date] => ) ) 1
предишна
 • Стожер
  5° C
  ясно небе
 • Победа
  5° C
  ясно небе
 • Карапелит
  4° C
  облачно
 • Овчарово
  5° C
  ясно небе
 • Ведрина
  5° C
  ясно небе
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре