Местната комисия за противообществени прояви на малолетните и непълнолетните към община Добричка организира на 31 май и 1 юни 2018г. от 14.00 ч. в залата на община Добричка интензивно 2-дневно обучение

31.05.2018

 

Местната комисия за противообществени прояви на малолетните и непълнолетните към община Добричка организира на 31 май  и 1 юни 2018г. от 14.00 ч. в залата на община Добричка интензивно 2-дневно обучение на обществени възпитатели, директори на училища, председатели на училищните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от общината  за прилагане на комплексна методика и техники за превенция на насилиетои агресията в училищата
 

Общата цел на това обучение е да даде уеднаквен и комплексен инструментариум в ръцете на участниците да разбират и контролират нивата на агресия и последващото насилие в училищата и да ги насочи как да го прилагат на практика. Чрез практически упражнения участниците ще подобрят уменията си да  планират по-специфични и целенасочени практически интервенции на индивидуално, групово, класно, випусково, общоучилищно, общинско  ниво. Обучението ще подпомогне по-успешното влизане в следващата учебна година също така.

Участниците се запознават с техники за управление на насилието и агресията в училище с наличните ресурси, с които се разполага, без допълнителни инвестиции или разходи. Представят се и се упражняват техники за разрешаване на конфликти, посредничество; техники на справяне с бурни и агресивни младежи; техники за възпрепятстване на агресивно поведение; техники за мениджмънт на класа; работа в екип, а също и с извънучилищните фактори. Ще бъдат представени също модерни идеи за включване на педагозите в онлайн живота на учениците като основна тяхна среда за комуникация и идеи за ползване на социалните мрежи за превенция на тормоза и насилието.
        През втората част на обучението се представя и упражнява модел за превенция на насилието в училище, на който  се представят най-ефективните и популярни в света програми за превенция на насилието в училище, като се фокусираме върху създаване и утвърждаване на конкретни умения за тяхното прилагане от страна на участниците.

        В следващата  седмица на 4.06. и 5.06. ще се проведат 2 пилотни занимания в ОУ „Отец Пайсий“, село Батово и ОУ „Христо Ботев „ село Стожер, където съвместно с учениците на място се провежда прилагане на представените методи. Работи се с по 2 класа от училище с интерактивни занятия с децата, въвличат се в запознаване с методиките, въоръжават се с умения за справяне с насилието и за контрол на агресията. По време на заниманията с децата присъстват ротационно и обществените възпитатели за утвърждаване на наученото по време на предишните занятия с тях.

предишна
 • Стожер
  19° C
  предимно облачно
 • Победа
  19° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  19° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  19° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  19° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре