Днес връчват отличията на педагози и ученици от община Добричка

21.05.2021

 Традиционната церемония за награждаване на учители, изявени дейци на образованието и културата в община Добричка ще се състои днес в Добрич. Празничното събитие, което ще започне в 14.00 ч. в залата на ДТ “Йордан Йовков“, ще събере директори на учебни заведения, учители, читалищни дейци, ученици. Ежегодно в навечерието на 24 май – Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, учители, изявени деятели в сферата на културата и образованието получават награди от Община Добричка в знак на признателност. Отличия получават и читалищата с юбилейни годишнини. Тази година те ще бъдат връчени официално от кмета на Община Добричка Соня Георгиева.

Ето и отличените:

 

ЧИТАЛИЩА

За дългогодишна културно-просветна дейност, за съхраняване и развиване на българските традиции и обичаи, за принос в опазването, съхранението, популяризирането и развитието на добруджанския фолклор и във връзка с 80-годишните юбилеи  се награждават:

1. НЧ „Христо Ботев-1941 г.” с. Батово

2. НЧ „Светлина-1941 г.”   с. Ведрина

3. НЧ „Н.Й.Вапцаров-1941 г.” с. Стефаново

4.НЧ „Нов живот – 1941 г.” с. Черна

5. НЧ „Д. Чинтулов-1941 г.” с. Воднянци

6. НЧ „Й.Йовков-1941 г.”   с. Камен

7. НЧ „Й.Йовков-1941 г.”   с. Котленци

8. НЧ „Стефан Караджа-1991 г.” с. Лясково

9. НЧ „Христо Ботев-1941 г.” с. Методиево

10. НЧ „Възраждане -1941 г.” с. Одринци

11. НЧ „Просвета-1941 г.”с. Свобода

12. НЧ „Д.Чинтулов-1941 г.” с. Славеево

13. НЧ „Васил Левски-1941 г.” с. Тянево

14. НЧ „Христо Ботев-1941 г.” с. Козлодуйци

 


ДИРЕКТОРИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Димка Божанова Петрова - директор на ДГ с. Владимирово, за дългогодишна  високопрофесионална дейност, признат авторитет сред учителската колегия и родителската общност,  доказани организационни умения за работа в екип

 Цветанка Панайотова Димова – директор на ДГ с. Паскалево, за дългогодишна високопрофесионална дейност, признат авторитет сред учителската колегия и родителската общност

 Димитричка Бойчева Добрева - директор на ДГ „Слънчице“ с. Божурово, за дългогодишна високопрофесионална дейност, признат авторитет сред учителската колегия и родителската общност; за доказани организационни умения за работа в екип

 Светлана Иванова Иванова – директор на ДГ Сливенци, за дългогодишна трудова дейност, признат авторитет сред учителската колегия и родителската общност

 Донка Стефанова Стойкова - директор на ДГ „Здравец“ село Стожер, за дългогодишна педагогическа дейност, признат авторитет сред учителската колегия и родителската общност,  доказани организационни умения за работа в екип, активно участие в регионални и общински мероприятия

 

УЧИТЕЛИ

1. Виолета Добрева Иванова – старши учител в начален етап в Основно училище  „Отец Паисий“ с. Батово,  за всеотдайна  професионална дейност; за постигнати високи резултати в образователния процес

2. Гинка Георгиева Колева – старши учител в начален етап в Основно училище  „Отец Паисий“ с. Батово, за постигнати високи резултати в образователния процес, за активно участие в организирането и провеждането на общоучилищни мероприятия; за принос в популяризирането на училището сред обществеността

3. Пенка Иванова Илиева - главен учител в прогимназиален етап в Основно училище „Васил Левски“ с. Божурово, за успешно ползване на съвременни интерактивни методи на преподаване, за новаторски дух, за заслуги за просперитета на училището

4. Георги Петров Георгиев – учител в група за целодневна организация на учебния ден в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево, за дългогодишна учителска дейност и цялостен принос за издигане авторитета на училището

5. Кичка Иванова Димитрова - старши учител в прогимназиален етап в Основно училище „Стефан Караджа“ с.Житница, за цялостен принос в дейността на училището; за висок професионализъм в преподаването и възпитанието на учениците; за активна работа по проекти и училищни изяви

6. Христина Маринова Женкова - преподавател по Теория на специалността в Средно училище „Никола Вапцаров“ с. Карапелит, за прилагане на иновативни методи, за постигане на много добри резултати в учебно-възпитателната дейност

 7. Маринка Аврамова Стоянова – старши учител в начален етап в Основно училище „Неофит Рилски“ с. Ловчанци, за цялостен принос към образователното дело, учител - новатор с модерни и успешни педагогически практики, за дългогодишна учителска дейност и принос за издигане авторитета на училището

8. Надежда Иванова Георгиева – старши учител в начален етап в Основно училище „Отец Паисий“ с. Овчарово, за дългогодишен труд и висок професионализъм в преподаването и възпитанието на учениците, за принос в организирането и провеждането на извънкласни изяви

9. Валентина Желязкова Трифонова – старши учител по математика и информационни технологии в Обединено училище „Добри Войников“ с.Победа, за цялостен принос към образователното дело, учител-новатор с интерактивни и иновативни методи на преподаване, за модерни и успешни педагогически практики

10. Петя Великова Петрова -  учител в Основно училище „Климент Охридски“ с. Смолница, за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес и в подготовката  на учениците за извънкласни изяви

 

11. Геновева Иванова Георгиева - учител в начален етап в Обединено училище „П.Яворов“ с.Стефаново, за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес и активно участие в извънкласни изяви

 

12. Иванка Петрова Михайлова – заместник-директор по учебната дейност в Основно училище „Христо Ботев“ с.Стожер, за всеотдайна и дългогодишна преподавателска дейност, за цялостен принос в образователния процес, иновативни методи на преподаване и обучение; за популяризирането на училището сред обществеността

13. Парашкева Колева Стаменова - старши учител в начален етап в Основно училище „Христо Ботев“ с.Стожер, за цялостен принос в дейността на училището; за висок професионализъм в преподаването и възпитанието на учениците; за активна работа по проекти и училищни изяви

14. Валерия Димитрова Великова - старши учител в Основно училище „Васил Левски“ с.Хитово, за всеотдайна работа за развитие потенциала на всеки ученик; отговорна в стремежа си да изгради привлекателна, разнообразна и мобилна образователна среда в училището

15. Мария Ангелова Михалева - учител в ОУ„Св. св. Кирил и Методий“, за професионално отношение към работата и адаптивност към екипна работа

16. Руска Христова Панчева – старши учител в ДГ с. Черна, за постигнати резултати в учебно-възпитателната работа, за цялостен принос в дейността на детската градина; за дългогодишен труд и висок професионализъм

17. Йорданка Жекова Ставрева – старши учител в ДГ „Слънчице“ с. Божурово, за цялостен принос в дейността на детската градина; за дългогодишен труд и висок професионализъм

18. Николинка Кирилова Темелкова - старши учител в ДГ „Здравец“ с.Стожер, за цялостен принос в дейността на детската градина; за дългогодишен труд и висок професионализъм в преподаването и възпитанието на учениците; за активна работа по проекти и културни изяви

19. Антоанета Цанкова Василева - старши учител в ДГ с. Житница, за цялостен принос в дейността на детската градина; за дългогодишен труд и висок професионализъм

 

УЧЕНИЦИ

За отличен успех, активно участие в училищния живот, за принос в утвърждаване авторитета на училището се награждават:

 

ОУ „Отец Паисий“ в село Батово

 Мишел Десиславов Мирославов от 3 клас

Радостин Маринов Радков от 5 клас 

 

Основно училище „Васил Левски“  в с. Божурово

 Анелия Драгомирова Недялкова от 3 клас

Мелиса Билент Себайдин от 2 клас

 Ася Айхан Исинова от 2 клас

 Мустафа Сали Мустафа от 5 клас

 Джан Алиосман Кязим от 6 клас

 

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Ведрина

Цветелина Стоянова Христова от 2 клас

Маринела Георгиева Събева от 3 клас

Берфил Гирай Сюлейман от 4 клас

Павлина Христова Димитрова от 7 клас

Симеон Георгиев Събев от 7 клас

 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Дончево

 Сияна Панчева Василева от 3 клас

 Васил Панчев Василев от 3 клас

 

Основно училище „Стефан Караджа“  в с. Житница

 Юлиян Стелиянов Светославов от 1 клас

 Озан Еджан Осман от 2 клас

 Алекс Райчев Христов от 3 клас

 Гюлчин Руменова Анкова от 5 клас

 Анелия Петрова Атанасова от 7 клас

 

Основно училище „Неофит Рилски“  в  с. Ловчанци

 Джерен Сали Станимирова от 1 клас

 Валентин Розалинов Стефанов от 1 клас

Кадир Мустафа Асан от 2 клас

Айджан Иванова Райкова от 4 клас

Елис Сали Асан от 4 клас

Дарина Събева Ангелова от 5 клас

Валя Валентинова Асенова  от 6 клас

 

Основно училище „Отец Паисий“  в с. Овчарово

 Доротея Стефанова Георгиева от 2 клас

 Симона Надева Йорданова от 3 клас

 Айгюн Алейдин Али от 4 клас

 Бурчин Бирсен Икмет от 4 клас

 Толга Танжур Юмер от 4 клас

 

 

 

Основно училище „Климент Охридски“  в с. Смолница

Зоя Зоблоцка от 5 клас

 Есин Невин Реджеб от 6 клас

 Даниела Йорданова Ангелова от 6 клас

 

 

ОУ „Христо Ботев“ в село Стожер

Здравка Светославова Иванова от 6 клас

 Мерве Демирева Станчева от 6 клас 

 

ОУ „Васил Левски“ в село Хитово

Елиза Несторова Росенова от 6 клас

Шулц  Джеватов Керанов от 4 клас

предишна
 • Стожер
  22° C
  предимно облачно
 • Победа
  22° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  22° C
  облачно
 • Овчарово
  22° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  22° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре