Отчитат тенденция за намаляване на безстопанствените кучета на територията на община Добричка

26.07.2022

 21.07.2022 г. 15:45:56 ч. / Михаил Добромиров

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Добричка, ще бъде предложена за гласуване на предстоящата в края на месеца сесия на Общинския съвет.

В анализа към документа, се посочва, че забелязва се тенденция към намаляване броя на безстопанствените кучета.

Първото официално преброяване в общината датира от декември 2008 година. През 2009 г. са преброени 1575 бр. безстопанствени, докато за 2020 г. са преброени 800 бр. безстопанствени кучета. Данните са по населени места са приблизителни, тъй като практически е невъзможно да се извърши точно преброяване.

За овладяване пoпулацията на безстопанствените кучета на територията на Общината, се извършва услугата - кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, поставяне на трайна маркировка (татуиран на едното ухо идентификационен номер) и поставяне на чип. Ежегодно се сключва договор за изпълнение между община Добричка и СНЦ „Сърце до сърце”. Община Добричка налага тази практика седма поредна година.

През 2016г. са „обработени“, т.е. обезпаразитени, маркирани, кастрирани и ваксинирани общо 81 безстопанствени кучета по населените места. През 2017г. са „обработени“ - общо 109 безстопанствени кучета, през 2020г. са „обработени“ 94 безстопанствени кучета, а през миналата - 109.

Ежегодно за изпълнението на Програмата за профилактика и овладяване на популацията на безстопанствените кучета в бюджета на община Добричка се предвиждат средства в размер на 10 000 лв.

В Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета, е заложена като мярка регулиране на популацията на безстопанствените кучета. За тази цел е предвидено сключване на договор с Ветеринарномедицинско заведение за кастриране, обезпаразитяване и маркиране на кучетата, преброяване на безстопанствените кучета след извършена маркирация и връщането им на местата, от където са взети.

Планирано е организиране на рекламно-образователни кампании с цел запознаване обществеността с механизма на овладяване на кучешката популация.

https://dobrudjabg.com/novina/otchitat-tendenciq-za-namalqvane-na-bezstopanstvenite-kucheta-na-teritoriqta-na-obshtina-dobrichka/80205?fbclid=IwAR1coW5txq4rZM0ZsTTcL94LFvscFuTqXJWS2l26kN3O1Zsag4Bd_QiGuYU

 

предишна
 • Стожер
  18° C
  предимно облачно
 • Победа
  18° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  18° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  18° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  18° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре