178 потребители в 31 населени места са обхванати по програма „Грижа в дома в община Добричка“

22.08.2023

 Про Нюз Добрич

22.08.2023 | 11:46

По проект за осигуряване подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа „Грижа в дома в община Добричка“ са обхванати 178 потребители в 31 населени места от началото на програмата през януари 2023 година, като активна грижа се полага за 157 нуждаещи се към този момент, съобщиха кметът на Община Добричка Соня Георгиева и зам.-кметът Румяна Иванова на пресконференция по проекта.

Общата стойност на проекта е 819 868,24 лева, като 85% (696 888,00 лева) са от европейско съфинансиране, а останалите 15% (122 980,24 лева) са финансирани от държавата.

Продължителността на услугата е 12 месеца, като се търсят механизми за продължаване на услугата и след 31 декември т.г., когато е крайния срок на програмата. И сега програмата е в продължение на услугата за патронажна грижа, започнала през 2018 година.

Целевите групи по проекта са възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, както и служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината.

Във връзка с осъществяване на дейностите по проекта в община Добричка е създаден „Център за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда“ в който са назначени диспечер, шофьор, психолог и 17 домашни санитари на трудов договор, както и социален работник, три медицински сестри и един супервайзор на граждански договор.

Основните дейности са предоставяне на почасова психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания; Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите), осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата; Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост; Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

https://pronewsdobrich.bg/178-potrebiteli-v-31-naseleni-mesta-sa-obhvanati-po-programa-%E2%80%9Egrizha-v-doma-v-obshtina-dobrichka%E2%80%9C-p362371

 

предишна
 • Стожер
  27° C
  ясно небе
 • Победа
  27° C
  ясно небе
 • Карапелит
  35° C
  ясно небе
 • Овчарово
  27° C
  ясно небе
 • Ведрина
  27° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре